Home  –  Contact

Privacyverklaring

Marco Nijholt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tegelzetter.nl – Marco Nijholt
Oer de Feart 172
8502 CR Joure

06 53 18 66 71
[email protected]

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik sla via mijn website persoonsgegevens op wanneer je gebruik maakt van de afsprakenmodule die je op mijn website vindt.
Het gaat hierbij om:

 • Je naam
 • E-mailadres
 • Je telefoonnummer
 • Afleveradres

Betaling op de webait gaat rechtstreeks via de bank via iDeal. Ik vraag geen bankgegevens aan je.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik heb niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen (denk hierbij aan persoonsnummer, bankrekening nummer etc.).

Ik heb evenmin de intentie (bijzonder of gevoelige) gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met [email protected] , dan verwijderen ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk via de website jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jou de mogelijkheid te bieden online een afspraak met mij te maken
 • Om bestellingen en aankopen met je af te handelen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens die ik via de website verkregen heb niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik de gegevens heb verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Ik bewaar jou aan mij verstrekte persoonlijke gegevens tenminste tot 28 dagen na je afspraak.
 • Ik bewaar jou gegevens die je verstrekt hebt bij het plaatsen van een bestelling via mijn webshop een jaar.
 • Google Analytics  gegevens bewaar  ik 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd (aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd).
 • In verband met de fiscale bewaarplicht moet  ik mijn  administratie buiten de server 7 jaar bewaren

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek nooit gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gebruik van foto’s van personen op onze website

Ik gebruik foto’s geen foto’s waarop enkele personen herkenbaar in beeld zijn. Ik heb, waar mogelijk, contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.

Sta jij (of een familielid of kind) op een van deze foto en bent u van mening dat je die toestemming niet gegeven hebt of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact op met [email protected] zodat ik de foto zo snel mogelijk kan verwijderen.

Fotografie op de website: imkawesterhuis.nl

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ikgebruik

Ik gebruik op mijn website alleen technische en functionele cookies
Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Denk bijvoorbeeld aan het afsprakenformulier en de webshop.

En ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor actuele informatie over cookiegebruik op de website:
cookiechecker.nl

 

Links op mij website en gebruik van Social Media

Op mijn website kun je wellicht linkjes naar andere websites vinden. Deze linkjes verwijzen naar een externe pagina waarop de privacy verklaring van die betreffende website van toepassing is.
Mijn website linkt ook naar mijn eigen Facebook pagina. Op deze pagina is het privacybeleid van facebook van toepassing.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op.

Ik heb op de website de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Verwerkingsovereenkomst

De AVG stelt dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt vanaf 25 mei 2018 met zijn of haar hostingprovider een ‘verwerkersovereenkomst’ moet aangaan.
Ik heb dit gedaan via teKiek! webdesign die de hosting van mijn website en mail verzorgt.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Tegelzetter.nl spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch ‘Tegelzetter.nl’, noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.

Fotografie op de website: imkawesterhuis.nl

© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Tegelzetter.nl – Marco Nijholt.